Aktualne Badania wyjazdowe

SIERPIEŃ

 • 06-07.08.12 Kraków
  Gab. Wet.
  lek. wet. Diana Tarabuła
  Sokołowskiego 23
  Kraków
  12 413 12 14

 • 14.08.12 Chorzów
  Klinika wet. Fabisz-Stefanek
  Stefana Batorego 11
  32 247 12 08

 • Wybierając się z naszym pupilem do kardiologa dobrze jest wiedzieć co nas tam czeka i jak się przygotować. Konsultacja kardiologiczna trwa około godziny czasu. Badania wykonywane w trakcie nie są bolesne i staramy się by nie były stresujące (ale to w większości zależy od naszego małego pacjenta, dlatego zaleca się obecność i wsparcie duchowe właściciela ;) mile widziane głaskanie dla uspokojenia, a czasem konieczność przytrzymania. Najważniejsze by zarezerwować sobie trochę czasu i uzbroić się w cierpliwość, gdyż ułatwi to przeprowadzenie dokładnego badania. Zaleca się zabranie ze sobą wcześniejszej dokumentacji medycznej (jeżeli taka istnieje), gdyż niejednokrotnie ma to istotny wpływ na postawienie diagnozy oraz dobór odpowiedniej terapii.

  Na początku wizyty, po uprzednim przywitaniu się i zapoznaniu z pacjentem, przeprowadzana jest rozmowa z właścicielem. Zadawane są różne pytania odnośnie samopoczucia i zachowania zwierzęcia (nie raz mogą być zaskakujące dla właściciela), ale mają na celu ukierunkowanie lekarza co do dalszego postępowania. Następnie przechodzimy już do badania pacjenta.
  Pierwszym krokiem jest oglądanie naszego zwierzaka (ze zwróceniem uwagi na masę ciała, sposób poruszania, liczbę oddechów, kolor błon śluzowych i języka). Następnie sprawdzenie tętno, osłuchaniu serca i płuc.
  Po wstępnym badaniu, rozmowie z właścicielem oraz ewentualnych zaleceniach od lekarza prowadzącego zapada decyzja o wykonaniu badań dodatkowych (wykonywane są tylko konieczne badania z niżej zamieszczonych). Należą do nich:

  RTG klatki piersiowej: w celu różnicowania chorób serca i układu oddechowego

  EKG spoczynkowe: ukazujące prace elektryczną serca w tym częstotliwość pracy serca, obecność zaburzeń rytmu oraz cechy niedotlenienia mięśnia sercowego i in. (BEZWGLĘDNYM WSKAZANIEM DO WYKONANIA BADANIA EKG JEST STWIERDZENIE OSŁUCHOWO NIERYTMICZNEJ PRACY SERCA!)

  EKG wysiłkowe: dodatkowe badanie, mające na celu sprawdzenie częstotliwości i/lub zaburzeń rytmu po wysiłku lub stresie (np. omdlenia po spacerze)

  Badanie holterowskie: 24h zapis badania EKG, w celu wykrycia napadowych zaburzeń rytmu. Do badania niezbędne jest wygolenie sierści (dwóch pasków po obu stronach klatki piersiowej), założenie kubraczka z małym aparatem do zapisu ekg, oraz obserwacja przez właściciela zachowań zwierzęcia przez najbliższe 24 godziny (oczywiście sen w nocy jest wskazany dla pacjenta i właściciela ;)

  Badanie echokardiograficzne (ECHO in. USG serca) włącznie z badanie dopplerowskim Ukazuje morfologie, czyli wygląd serca (jam serca, zastawek, naczyń wychodzących z serca) oraz ewentualnych struktur obecnych w pobliżu (np. guzów podstawy serca, płynu w worku osierdziowym czy jamie opłucnowej). Dodatkowo sprawdzana jest czynność serca, czyli jak serce się kurczy, oraz czy wyrzucana jest odpowiednia ilość krwi na organizm. Natomiast badanie dopplerowskie jest to metoda, dzięki której m.in. ocenia się przepływ krwi np. szybkość i ciśnienie przepływu krwi przez główne naczynia wychodzące z serca, lub ocenia tzw. wady przeciekowe np. obecność ubytku w przegrodzie międzykomorowej.

  Po przeprowadzeniu całości badania, wyniki omawiane są z właścicielem. W sytuacji stwierdzenia choroby serca zostaje zalecone leczenie farmakologiczne lub chirurgiczne. Niestety w większości są to pacjenci leczeni przewlekłe, gdyż tylko niektóre choroby serca jesteśmy w stanie wyleczyć zupełnie. Niejednokrotnie rozpoznanie może nie być do końca postawione, gdyż jest wiele chorób poza-sercowych, które wpływają na czynność serca. W takiej sytuacji pacjent zostaje skierowany na dalsze badania. Natomiast pozostaje już pod opieką kardiologia tak długo jak to będzie potrzebne (tzn. wyznaczane są wizyty kontrolne, a dalsze wyniki badań lub zmianę dawkowania leków można skonsultować telefonicznie lub poprzez email, samemu lub za pośrednictwem lekarza prowadzącego).

  CERTYFIKATY
  W przypadku zwierząt hodowlanych wykonywane są badania kardiologiczne z wystawieniem tzw. certyfikatu, czyli zaświadczenia o przeprowadzeniu badania w kierunku wad wrodzonych serca dla psów i kotów hodowlanych oraz badanie usg serca w celu wykluczenia kardiomiopatii przerostowej (HCM- ang. hypertrophic cardiomyopathy) u ras kotów predysponowanych do kardiomiopatii.
  Do wystawienia w/w zaświadczenia niezbędny jest rodowód i numer mikrochipu/ tatuażu (oraz zarezerwowanie więcej czasu, gdyż badanie to trwa trochę dłużej i konieczny jest czas do wypisania dokumentacji :)
  Ważny jest wiek zwierzęcia, który ma mieć wykonane powyższe badanie. Mając na myśli: wady wrodzone serca wiemy, że zwierzę rodzi się z chorym sercem i z reguły można to rozpoznać od samego początku. Ale należy mieć również na uwadze, iż pies lub kot, który w pierwszym roku życia rośnie, zmienia się, to jego serce razem z nim. Dlatego najlepiej wykonać takie badanie juz u zwierzęcia dojrzałego, które osiągnęło swoją prawidłową masę ciała. Z reguły jest to po ukończeniu pierwszego roku życia, a u ras dużych nawet w wieku 1-2 lat (jeżeli nie istnieje WSKAZANIE DO WCZEŚNIEJSZEGO BADANIA np. OBECNOŚĆ ARYTMII LUB SZMERU SERCOWEGO).
  Inaczej sytuacja przedstawia się w kardiomiopatii przerostowej kotów. Jest to tzw. „choroba podstępna”, która pojawia sie z czasem, by w wieku 4- 5 lat rozwinąć się w pełni. Z tego powodu pierwsze badanie powinno być wykonane w wieku 18 miesięcy, a następnie powtórzone jeszcze dwukrotnie w odstępie rocznym. Koty hodowlane często dopuszczane są do rozrodu wcześniej. Dlatego można wykonać to badanie po ukończeniu pierwszego roku życia, ale należy mieć na uwadze, iż certyfikat jest wystawiany tylko na 6 miesięcy.
  Nie zaleca się badania u kotek w ciąży lub w laktacji, nie tylko ze względu na niepotrzebny stres, ale również na możliwość zafałszowania wyniku badania, ponieważ czynność serca może ulegać zmianom pod wpływem hormonów okresu ciąży i okołoporodowego.
  U niektórych ras psów również mogą pojawić się choroby serca, które rozwijają się u osobników dorosłych, w wieku kilku lat i mają charakter dziedziczny. Dlatego zaleca się badanie psów hodowlanych w kierunku wykluczenia następujących chorób: kardiomiopati roztrzeniowej (DCM- ang. dilated cardiomyopathy), a także przewlekłej choroby zastawki mitralnej (CVHD- ang. chronic valvular heart disease). Pierwsze badania wykonywane są w wieku około 24 miesięcy i powtarzane są w odstępie rocznym przez kilka następnych lat.

  Wszelkie prawa zastrzeżone

  Patrycja Bednarz 2012